Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

STS Dagarna 2007

From SweSTS

STS-konferens i Umeå![edit]

Hej STS-Sverige!

Nu börjar det dra ihop sig till det utlovade nätverksmötet i Umeå den 15-16 november. En viktig sak med mötet är att utbyta information om vad vi håller på med ute i landet, och att diskutera frågor som rör utvecklingen av de svenska STS-studierna.

På liknande sätt som vid mötet på SCORE i Stockholm i början av oktober förra året, vill vi därför efterlysa presentationer av projekt och work-in-progress, individuella eller kollektiva. Presentationerna bör vara korta, högst 20 minuter, och med några minuters utrymme för frågor och diskussion.

Har du/ni lust att presentera er forskning måste ni anmäla rubrik och kort beskrivning till Anders senast den 30 september!

Vi vill också under konferensen avsätta ett pass för att diskutera utveckling och erfarenheter av masters-program inom STS som pågått vid några universitet i landet (Uppsala, Göteborg, Linköping, Lund).

Slutligen kommer också en gästforskare vid Humlab här i Umeå, Matt Ratto, STS-forskare som varit verksam i både USA och Holland, att hålla en föreläsning med rubriken: STS outside of Science.

Konferensen kommer att börja torsdag den 15 november kl. 10.15 och sluta senast kl.15.00 fredag den 16 november.

Även om man reser från Malmö, Göteborg eller LInköping brukar det vara möjligt att hinna fram till 10.15. Vi kommer att bekosta lunch torsdag och fredag, och hoppas även kunna gno ihop till en festligare middag på torsdag kväll, men resa och uppehälle svarar ni själva för. Bra hotell i Umeå är: First Stora hotellet (090-77 88 70), Clarion Collection Uman Home Hotel (090-12 72 20).

Anmäl ert deltagande senast 7 oktober! (Såvida ni inte vill hålla en presentation - då är det den 30 september.)

I mitten av oktober skickar vi ut ett detaljerat program. Vi hoppas att många har möjlighet att vara med och att det som började så bra i Stockholm förra hösten kan bli en återkommande tradition!

Vänliga hälsningar

Anders Öhman   Jenny Eklöf   Per Wisselgren

STS-möte i Umeå den 15-16 november[edit]

Lokal: Torsdag 15 nov 09.45-12.00 (Beteendevetarhusets lokal bt 104), 13.30-15.00 (Humanishusets lokal C 202). Fredag 16 nov 9.30-15.00 (åter till bt 104)

Torsdag 15 november:[edit]

09.45-10.15 Kaffe och registrering

10.15-10.30 Introduktion

10.30-11.00 Jenny Eklöf, Det bästa av två världar. Demokrati och rationalitet i den svenska genteknikpolitiken

11.00-11.30 Ingemar Bohlin, Evidensrörelsens epistemiska kärna

11.30-12.00 Ebba Sjögren, Karin Fernler, Claes-Fredrik Helgesson, Det går inte att styra med kunskap – heller

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.00 (OBS! i C 202 i Humanisthuset) Tora Holmberg, Forskningsprogrammet genus och naturvetenskap

14.00-14.45 (OBS! i C 202) Diskussion om STS-Masterkurser. Ericka Johnson, Linköping, Alexandra Waluzsewski, Uppsala, inleder med att presentera sina Masterkurser

14.45-15.15 Kaffe (tillbaka till bt 104)

15.15-16.15 Matt Ratto, STS Outside Science

16.15-17.15 Presentation av Humlab i deras lokaler under Universitetsbiblioteket

19.00 Middag i Restaurang Rex i Rådhuset

Fredag 16 november:[edit]

09.30-10.00 Bo Sundin, Presentation av projektet Biobränslen i historisk  belysning

10.00-10.30 Staffan Wennerholm, Gränser, nätverk och feministiska vetenskapsstudier.

10.30-11.00 Eddy Nehls, Alkohol och droger i anslutning till STS-relaterad forskning

11.00-11.15 Paus

11.15-11.45 Mikaela Sundberg, Materialiserade modeller och virtuella världar

11.45-12.15 Christopher Kullenberg, Samproduktionen av statistisk sociologi och samhälle

12.15-13.30 Lunch

13.30-14.00 Claes-Fredrik Helgesson och Martin Rosenström, Konsumtionen om utsläppsrätter 14.00-till senast 15.00 Avslutande diskussion om STS-nätverket. Vem tar över stafettpinnen?

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.