Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

STS Dagarna 2009

From SweSTS

Fjärde Nationella STS mötet, Museum Gustavianum

19-20 November, 2009 – ett fåtal platser kvar…

Det Nationella STS mötet arrangeras i år av Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier (STS-centrum) vid Uppsala universitet. Syftet med mötet är i första hand att skapa utbyte mellan STS fältets forskare, som till vardags finns utspridda på en rad olika institutioner och lärosäten.

Vi har några platser kvar för deltagare som önskar delta utan att presentera något eget projekt. Vi välkomnar särskilt unga forskare i färd med att formulera forskningsprojekt (sprid gärna).

Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar också alla måltider. Anmälan är dock obligatorisk:

Varmt välkomna önskar arrangörerna


Alexandra Waluszewski

Ylva Hasselberg

Sharon Rider

Malena Ingemansson

Program[edit]

Torsdag 19 november[edit]

Introduktion 11:00 -12:00

Välkomnande av organiseringskommittén

Inledning av Steve Fuller, professor i sociologi vid University of Warwick: ”From the "Two Cultures" to the "Science Wars": STS as a symptom of the changing face of contemporary knowledge production”

Lunchpaus 12:00-13:30


Session 1 13:30-15:00

Boel Berner: “Rationalizing the Flow of Blood”

Daniel Normark och Olof Ljungström: “Science Lost and Found - a description of the “Archive for the History of Medicine” project Karolinska Institutet”

Malena Ingemansson:”The Embedding of Scientific Resources in Business –the Case of Pyrosequencing”

Paus 15:00-15:30


Session 2 15:30-17:00

Nina Wormbs: “Presentation of the interdisciplinary project "Models, Media, and Arctic Climate Change"

Magnus Eklund: “Sectoral Research as a Contested Concept in Sweden”

Lena Molin: ”Pets and Veterinarians. Possible linkages between the feminization of the veterinary profession and the large increase in pets during the late 20th Century.

Paus 17:00-17:15


Session 3 17:15-18:45

Mats Fridlund: ”Affording Determinism- Material Agency and Artifactualities in the Shaping of Terrorism”

Elin Bommenel och Niclas Hagen: “Chains of Translations in the Work towards Finding a Cure for Huntington's and Parkinson's disease”

Jesper Petersson: “Ontological Fractures - Diffuse Technology Telemedicine in Sweden”

Fredag 20 november[edit]

Session 4 09:00-10:30

Lars Ingelstam: ”Stora system och personligt ansvar”

Maria Björkman: ”Ett rasbiologiskt nätverk och dess mediestrategier”

Per Hedfors: ”Kontrasterande perspektiv på landskapsarkitektur: om distansens inverkan på disciplinär teoribildning”


Paus 10:30-11:00


Session 5 11:00-13:00

Anna Orrghen: ”Förhandlingskonst. Vetenskapsmän, tekniker och konstnärer i samproduktion”

Ericka Johnson och Ebba Sjögren: ”Conniving Patients, Beguiled Doctors and Disciplining Drugs. Justifying the Denial of Subsidy for Viagra Use in Sweden”

Petra Jonvallen: “Tillit och fosterövervakning”


Avslutande diskussion

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.